Информация за постановените решения на 2-ри юли 2009г. от Европейския съд по правата на човека

Информация относно постановените решения може да се получи на новия адрес на блога, където са качени и оригиналните текстове на решенията на Европейския съд по правата на човека.

http://www.pravanachoveka.com/

Advertisements

Вашият коментар

Блогът на Светла Маргаритова се премести

Блогът не Светла Маргаритова се премести на нов адрес:

http://www.pravanachoveka.com/

Съдържанието на настоящия блог ще продължи да съществува и тук, но е прехвърелно и на новия адрес.

Заповядайте на www.pravanachoveka.com, където ще можете да се свържете с мен и/или да получите информацията, която Ви интересува относно Европейски съд по правата на човека и моя опит в областта.

Специално за студентите ми от БСУ и ВСУ ще продължавам да качвам учебни материали по водените от мен дисциплини на новия адрес:

www.pravanachoveka.com.

Вашият коментар

Анализ на причините, довели до осъждането на България във връзка с правото на справедлив процес в разумен рок

Нередактиран вариант на статията, публикувана в сп. „Адвокатски преглед“ кн.11-12 на 18 юни 2009

АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ, ДОВЕЛИ ДО ОСЪЖДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ  ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВОТО НА СПРАВЕДЛИВ ПРОЦЕС В РАЗУМЕН СРОК  В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО – ЧЛ. 6.1. ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА[1]

Светла Маргаритова

В края на януари 2009 г. Европейският съд по правата на човека публикува своя годишен доклад за постановените решения през предходната година. От 47 държави-членове на Съвета на Европа по брой осъдителни решения, в които е установено поне едно нарушение, България се нарежда на осмо място (с 51 решения), с много близки стойности до Гърция (73) и Италия (71). По половината от тези съдебни актове (25) едно от основанията за констатиране на нарушение е прекомерната продължителност на процедурата – гражданска или наказателна, надхвърляща границата на т.н. „разумен срок”. По честота то е  на второ място след нарушеното право на свобода и сигурност, гарантирано от чл. 5. Макар и да липсва статистика за това, каква част от констатираните  нарушения произтичат от прекомерната продължителност на граждански и каква – от наказателни процедури, прегледът на постановените решения на Европейския съд показва, че преобладават тези, свързани с областта на наказателното правораздаване.

Продължителността на наказателните процедури в България е една от сферите, посочени от Съвета на Европа, като нуждаещи се от предприемане на генерални мерки. След приемането на новия НПК Комитетът за наблюдение изпълнението на решенията на Европейския съд очаква от страната ни да предприеме и други мерки, за да се ограничи или намали прекомерната продължителност  на наказателния процес.

цялата публикация може да прочетете на:  http://www.pravanachoveka.com/анализ-на-причините-довели-до-осъждан/259/

Вашият коментар

Отношението на непълнолетните правонарушители към правораздаването и изтърпяването на наказанието

цялата публикация може да прочетете на: http://www.pravanachoveka.com/отношението-на-непълнолетните-право/253/

Вашият коментар

Първият български труд за причините на престъпността и неговият автор

цялата публикация може да прочетете на: http://www.pravanachoveka.com/първият-български-труд-за-причините-н/236/

Вашият коментар

„Медии и престъпност“

МЕДИИ И ПРЕСТЪПНОСТ

(нова свободно избираема дисциплина за учебната 2009/2010 г. за студентите четвъртокурсници от специалностите “Журналистика” и “Връзки с обществеността” на Центъра за хуманитарни науки на Бургаския свободен университет)

ИДЕЯТА за подобен курс не е случайно хрумване или моментен проблясък. Тя  е свързана както с моите многогодишни контакти с журналистическата гилдия (не само докато работех като криминолог, но и когато започнах да се занимавам с права на човека), така и с наблюденията ми за начина, по който се отразяват различни аспекти на престъпността и превенцията в електронните медии и в другите средства за масово осведомяване.  Особено дразнещо е било за мен да се сблъскам не само с недобра информираност, но и с известна доза небрежност по отношение на езика при отразяването на редица събития на тема “престъпност”.

Когато обаче видях  как в една американска криминология първата глава от доста обемистия труд е посветена на страха от престъпността и ролята на медиите (които в редица случаи имат вина за създаването на чувство за несигурност у обикновените граждани и дори да ги манипулират), у мен се зароди желанието да подготвя този курс. Още повече, че проблемът за страха именно от престъпността е дотам сериозен, че на него са посветени редица научни изследвания и една конференция на Съвета на Европа.

цялата публикация може да прочетете на: http://www.pravanachoveka.com/медии-и-престъпност/233/

Вашият коментар

Съвременни форми за работа с младите правонарушители и децата в рискови условия

цялата публикация може да прочетете на:http://www.pravanachoveka.com/съвременни-форми-за-работа-с-младите-п/216/

Вашият коментар

Older Posts »